Tất cả các bài viết tại VN facebook bạn hoàn toàn được phép chia sẻ với mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có, VN facebook có một vài điều lưu ý nếu bạn có ý định chia sẻ bài viết tại những website khác:

QUY ĐỊNH CHIA SẺ BÀI VIẾT

  1. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên VNfacebook.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  2. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  3. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ VNfacebook.com.

CHÍNH SÁCH THÔNG TIN

Khi liên hệ với VN facebook qua các form liên hệ hay đăng ký email nhận tài liệu, bài viết, ebook… bạn có thể cần cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, email… Tất cả những thông tin này được VNfacebook.com sử dụng trong việc liên hệ với bạn. VNfacebook.com cam kết không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ một đối tác nào khác.

Thân mến,